VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysVCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu).teem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Voor het kunnen certificeren van een bedrijf volgens VCA is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een functie risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Drie niveaus

Er bestaan 3 niveaus waarop een bedrijf gecertificeerd kan worden:

  • VCA* is in principe bedoeld voor kleinere bedrijven met minder dan 35 werknemers (incl. inleenkrachten), die niet als hoofdaannemer optreden;
  • VCA** is bedoeld voor bedrijven met 35 werknemers of meer (incl. inleenkrachten) en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Verder kan een opdrachtgever certificering volgens niveau VCA** eisen;
  • VCA-Petrochemie is, zoals de naam al zegt, bedoeld voor bedrijven die opdrachten uitvoeren in de petrochemie.

Waarom VCA

In het kader van de ketenaansprakelijkheid vinden opdrachtgevers het steeds belangrijker dat bedrijven, die werkzaamheden voor hen uitvoeren, in het bezit zijn van het VCA certificaat.

De adviseurs van SWZ Consulting hebben in de afgelopen jaren een groot aantal organisaties succesvol begeleid naar VCA certificering. Wij ondersteunen en begeleiden u bij de opzet van een veiligheidsmanagementsysteem optimaal, om te komen tot een systeem dat past bij uw organisatie en dat voldoet aan de eisen van VCA.

Integratie met andere normen

Onze aanpak heeft als voordeel dat een VCA-systeem eenvoudig te integreren is met andere normen (bijv. ISO 9001, ISO 14001, BRL) tot één integraal managementsysteem. Dus geen dubbel werk en geen dubbele kosten.