ISO 9001

De onderneming denkt kwaliteitsbewust. Vakmanschap is aanwezig. De vraag is hoe wordt het kwaliteitsdenken afgestemd op het aanwezige vakmanschap? Kwaliteitszorg is een kwestie van het op de juiste wijze organiseren én integreren van het binnen het bedrijf aanwezige vakmanschap. Hierbij dient de nadruk te liggen op de processen binnen de onderneming en niet op een dik handboek met vele procedures. De adviseurs van SWZ Consulting hebben veel ervaring met deze werkwijze.

Er zijn vele normen om te komen tot een erkende certificering. Internationaal zijn de kwaliteitsnormen volgens ISO 9001:2015 aanvaard. Afhankelijk van voor iedere onderneming verschillende factoren kan het tot voordeel strekken aan deze norm te voldoen en daarvoor door een neutrale instantie te zijn gecertificeerd. Dit geldt niet alleen voor industriële en dienstverlenende bedrijven, maar ook voor overheidsinstellingen.

Indien certificering in welke vorm dan ook voor een onderneming van belang is, dienen zich o.a. de volgende vragen aan:

  • Hoe is het intern met onze kwaliteitszorg gesteld?
  • Hoe vertalen wij ons kwaliteitssysteem naar onze klanten?
  • Hoe verkrijgen wij een erkend certificaat?

De antwoorden op deze vragen kunnen u tot voordeel strekken, immers:

  • Uw afnemers krijgen contractuele zekerheid omtrent de kwaliteit, omdat de producten en/of diensten geleverd worden conform aantoonbaar uitgevoerde en gecontroleerde bedrijfsprocessen.
  • Intern worden werkwijzen en procedures inzichtelijk en beter overdraagbaar.
  • Indien uw onderneming voldoet aan de normen volgens ISO 9001:2015, kan een kwaliteitscertificaat worden verkregen.

De certificering op zich mag echter niet het enige doel zijn, immers het gaat erom, dat uw organisatie u een voorsprong biedt in de markt door een  duidelijke profilering.

Naast het kwaliteitsaspect is de ISO 9001:2015 norm een uitstekend middel om de bedrijfskundige zaken van uw onderneming in kaart te brengen.

De adviseurs van SWZ Consulting hebben veel ervaring met het opzetten en implementeren van kwaliteitszorgsystemen zoals ISO 9001 en adviseren u graag over de mogelijkheden hiervan binnen uw onderneming.