ISO 45001 OHSAS 18001

ISO 45001 is een Health and Safety Management System. De ISO 45001 is een internationale norm voor het beheersen van de gezondheid en veiligheid op de werkplek.Deze norm biedt een handleiding voor het opzetten van een Arbo-managementsysteem. Waar VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) met name gericht is op de petrochemische industrie en de bouwsector, is ISO 45001 geschikt voor alle soorten organisaties.

Integratie van systemen

De systematiek van ISO 45001 komt grotendeels overeen met de systematiek van ISO 9001 (kwaliteit) en 14001 (milieu). Daardoor is deze norm uitstekend te integreren in de bestaande kwaliteits- en milieumanagementsystemen.

Doel van eenArbo-managementsysteem

Wanneer u beschikt over een Arbo-managementsysteem kunt u laten zien aan opdrachtgevers en de arbeidsinspectie, dat u op een verstandige, gestructureerde wijze omgaat met arbeidsomstandigheden en de nodige zorg besteed aan veilige en gezonde werkplekken. Voor zowel de organisatie als de medewerkers is het van belang dat er op een gezonde en veilige manier gewerkt kan worden. Hierdoor wordt uitval voorkomen en zorgt u als organisatie ervoor dat de medewerkers langer inzetbaar blijven. U maakt mede met dit managementsysteem uw organisatie toekomstbestendig.

SWZ Consulting ondersteunt u bij het opzetten, invoeren en onderhouden van het Arbo-managementsysteem. Waar dat mogelijk is, wordt het systeem geïntegreerd in een bestaand zorgsysteem.