ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die weergeeft waaraan een goed milieuzorgsysteem moet voldoen. De norm heeft dezelfde opbouw als de ISO 9001-norm en kan geïntegreerd worden in een bestaand zorgsysteem.

Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen milieueffecten en milieurisico’s beheerst en verminderd worden. Op deze manier wordt niet alleen de milieuprestatie van een bedrijf verbeterd, ook worden er kosten bespaard. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor afvalstoffenheffing, energie, water en grondstoffen.

Waarom ISO 14001

Een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en andere milieuaspecten volgens een milieu management systeem biedt u grote voordelen:

  • Inzicht in de milieuprestaties van uw onderneming;
  • Doelstellingen en behaalde resultaten worden concreet en inzichtelijk;
  • Deze informatie kan u helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen;
  • Relevant voor stakeholders (klanten, overheid, omwonenden, banken, verzekeraars, etc.);
  • Motivatie van individuele milieuprestaties van uw medewerkers/afdelingen.

SWZ Consulting ondersteunt u bij het opzetten, invoeren en onderhouden van het ISO 14001-systeem. Waar dat mogelijk is, wordt het systeem geïntegreerd in een bestaand zorgsysteem.