EN-ISO 3834

Steeds meer bedrijven beseffen het belang van bedrijfscertificatie volgens EN-ISO 3834. Hiermee toont u aan dat uw onderneming op het gebeid van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft geborgd. De bedrijfcertificering wordt door opdrachtgevers in de defensie, offshore en petrochemie vrijwel altijd vereist. Bij werken onder de EN 1090-2 norm moet u aan kunnen tonen dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de EN-ISO 3834.

De EN-ISO 3834 normen reeks omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. Dit kwaliteitsborgingssysteem is aanvullend ten opzichte van kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-reeks, want in ISO 9000 staat enkel vermeld dat lassen een speciaal proces is. Met speciaal wordt bedoeld dat de kwaliteit niet 100% gegarandeerd kan worden door te werken met goedgekeurde lasprocedures en gekwalificeerd lascoördinatie- en laspersoneel

SWZ Consulting ondersteunt u bij het opzetten, invoeren en onderhouden van het EN-ISO 3834 systeem. Waar dat mogelijk is, wordt het systeem geïntegreerd in een bestaand zorgsysteem. Daarnaast kunnen we via een van onze partners deskundigheid op het gebied van lassen, lasmethodekwalificaties en lasserkwalificaties voor u uitvoeren.