CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2 Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO​2 Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Door middel van het verkrijgen van een goed inzicht in alle emissies is niet alleen energiestroom zichtbaar, maar ook de kosten die met deze energiestromen gepaard gaan.

Het opzetten van de CO2 Prestatieladder vindt plaats volgens het handboek CO2 ​Prestatieladder 3.0 van het SKAO. Vanuit deze norm worden per trede diverse eisen gesteld. Als aan alle eisen op de trede is voldaan, dan kan men naar de volgende trede. Op deze wijze kan het bedrijf als het aan alle eisen voldoet uit de norm op trede 5 komen te staan.

SWZ Consulting heeft vanaf het ontstaan van de CO2 prestatieladder bedrijven begeleid bij het opzetten van het systeem conform deze norm naar zowel trede 3 als trede 5. Door haar ervaring is er een handzaam systeem ontstaan wat goed toepasbaar is voor alle MKB bedrijven.

Heeft u ook intresse in een eenvoudig en doeltreffend systeem conform de CO2 Prestatieladder, neem dan contact op met SWZ Consulting via het contactformulier of het vermelde telefoonnummer.