SWZ Consulting

SWZ Consulting is een in het MKB gespecialiseerd adviesbureau. Door middel van vele jaren ervaring in Kwaliteit, Arbo en Milieu weten we precies hoe deze aspecten in het huidige MKB bedrijf geïmplementeerd kunnen worden.

SWZ Consulting onderscheidt zich door een professionele persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Door ervaring in vele branches binnen het MKB is er voldoende kennis aanwezig om branche gericht advies te geven. Dit alles natuurlijk in de taal van de ondernemer.

Wat vaak ontbreekt bij advieswerkzaamheden is de aandacht voor implementatie. De opdrachtgever ontvangt een rapport of handboek en moet zelf veel aandacht aan de implementatie schenken. Dit terwijl advies en implementatie samen moeten gaan om succesvol te zijn. U hebt immers niets aan een mooi rapport dat in de bureaulade blijft liggen. Door de adviseurs van SWZ Consulting wordt daarom ook in ruime mate aandacht besteed aan de implementatie gedurende het adviestraject.

Het motto van SWZ Consulting is dan ook: Implementeren door adviseren

Dienstverlening en producten

De advieswerkzaamheden van SWZ Consulting worden onderscheiden naar de volgende onderdelen:

 • Management- en KAM systemen
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Strategie en Marketing
 • Opleidingen
 • Interimmanagement en detachering

Management- en KAM systemen:

Onder managementsystemen worden de systemen bedoeld die het management ondersteunen bij het aansturen van de organisatie op verschillende gebieden. Deze systemen kunnen veelal gecertificeerd worden. Systemen waarmee SWZ Consulting u kan ondersteunen bij het opzetten en implementeren zijn onder andere:

 • ISO 9001
 • VCA
 • VCU
 • OHSAS 18001
 • ISO 14001
 • CO2 Prestatieladder
 • SC-530
 • NEN-EN 1090
 • EN-ISO 3834
 • API
 • BRL SIBK 7000
 • BRL 9101

Certificering hoeft echter geen doel op zich te zijn. Systemen om tot CE markering te komen zoals NEN-EN-1090 en machinerichtlijnen kunnen wij ook opzetten en begeleiden.

MVO

MVO is een integrale visie op de gehele bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen verschillende stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’. MVO kan op verschillende manieren zichtbaar gemaakt worden binnen uw onderneming. De internationale norm ISO 26000 norm is een goede leidraad voor het invoeren en zichtbaar maken van MVO. De CO2 Prestatieladder wordt vaak als onderdeel van het MVO gebruikt.

Strategie en Marketing:

Strategie en Marketing is een breed begrip. Wat echter belangrijk is, is dat u weet welke richting u op wilt met uw onderneming en hoe u uw product of dienst het beste kan vermarkten. SWZ Consulting kan u verschillende diensten aanbieden om u te ondersteunen bij marketing vraagstukken. Deze diensten zijn:

 • Strategisch Marketingplan
 • Ondernemingsplan
 • Klantenanalyse

Opleidingen:

SWZ Consulting biedt verschillende opleidingen op het gebied van veiligheid aan. Zo kunt u bij ons de cursussen Basis Veiligheid (BVCA) en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) volgen. Ook bieden wij BHV cursussen aan. Alle opleidingen vinden plaats bij u in de omgeving. Er zijn tevens mogelijkheden voor een in-company opleiding.

Interimmanagement en detachering:

Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning van het management of tijdelijke vervanging van een open plek in de organisatie, dan kunt u via SWZ Consulting de juiste medewerker vinden. SWZ Consulting beschikt over een groot netwerk van veiligheidskundigen op MVK en HVK niveau en Kwaliteitsmanagers die inzetbaar zijn in diverse branches en op verschillende projecten.